Perceel, kavels voor bedrijfswoning, dongen

5102 AE Dongen (Dongen, NB) (4851x bekeken)

Omschrijving
Aan de rand van Dongen gelegen, 5 kavels voor bedrijfswoning en
5 bedrijfs- en kantoorgebouwen vanaf 90 m2 tot 750 m2, waarvan 2 bestaand en 3 nieuwbouw.
Perceeloppervlakte kavels voor bedrijfswoning : 650 m², 670 m², 710 m², 850 m² en 990 m²,

Beschrijving plangebied en directe omgeving:
Op het terrein staat reeds een tweetal bedrijfsverzamelgebouwen met elk een oppervlakte van circa 750 m². Het noordelijke gebouw heeft een afmeting van circa 20 m x 37,5 m. Het zuidelijke gebouw heeft een afmeting van circa 16,7 m x 44 m.

Elk gebouw is gecompartimenteerd in drie afzonderlijke bedrijfsunits. Elke unit kent een kantoor gedeelte en een bedrijfsruimte (hal). Voor het overige is het bestaande
terrein verhard.

Omgeving:
Vanuit het buitengebied loopt de Lage Ham door in de Hoge Ham. Deze invalsweg is het lint van waaruit de omliggende grond is ontgonnnen en bebouwd. De as begint op de Lage Ham en loopt door tot de uiterste Stuiver. Oorspronkelijk stonden er
boerderijen aan beide zijden van de ontginningsas. Langzamerhand werd het lint verdicht doordat enkele open plekken opgevuld zijn met woningen, met incidenteel bedrijvigheid op de achterterreinen. De boerderijen in het centrum zijn grotendeels verdwenen, maar het lint is er nog steeds.

Projectlokatie:
De ontwikkelingslocatie is gesitueerd aan de oostzijde van de Lage Ham nabij de komgrens van de Kern Dongen en de splitsing met de watertorenstraat en de Moersticht. Het riviertje de Donge stroomt parallel aan de Lage Ham richting het buitengebied. Het plangebied is gelegen op zandgronden.

Woonkavels:
In het plangebied worden vijf woonkavels voorzien voor vrijstaande bedrijfswoningen. Het bouwen en het gebruik van de bedrijfswoningen is uitsluitend toegestaan indien
een bedrijf wordt uitgeoefend in het achterliggende gebied. De woningen zijn allemaal georiënteerd op de Lage Ham. Vanaf zuidelijke richting gezien hebben de woonkavels elk een afmeting van respectievelijk circa 990 m², 670 m², 850 m², 650
m² en 710 m².

Werkkavels:
Het plangebied voorziet in vijf bedrijfsgebouwen waarvan een gedeelte compartimentabel is. Aan de zuid-westzijde zijn twee geschakelde bedrijfsgebouwen opgenomen die direct grenzen aan de twee zuidelijk gelegen woonkavels (A1 en A2)
Deze bedrijfsgebouwen hebben elk een oppervlakte van ongeveer 240m²
Oostelijk daarvan is de mogelijkheid om een bedrijfsgebouw te realiseren met een oppervlakte van 720 m² (B) . Dit gebouw is flexibel te compartimenteren voor twee à drie gebruikers.
Centraal in het plangebied worden twee bedrijfsgebouwen gesitueerd met elk een oppervlakte van circa 630 m² (C en D). Ook deze twee bedrijfsgebouwen zijn flexibel te compartimenteren. Het totale oppervlak aan de bedrijfsgebouwen wat nieuw wordt
toegevoegd bedraagt derhalve circa 2.460m² (BVO).(inclusief B)


Kenmerken
Soort:
Bedrijfsruimte, Overige
Ligging:
Dongen
Adres:
Lage ham 168
Postcode:
5102 AE
Huur/koop:
Te huur / Te koop
Prijs:
vanaf 300,- euro p/m2
Bouwjaar:
2013

Soort:
Overige
Plaats:
Dongen
Prijs:
€ vanaf 300,…
Meer informatie via
rodeluk
0651605113


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio