Disclaimer

De informatie die u op deze internetsite aantreft is met zorg samengesteld. Desalniettemin dient u de juistheid en volledigheid daarvan altijd zorgvuldig en onafhankelijk te verifieren. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om potentiele kopers en verkopers van onroerend goed met elkaar in contact te brengen; dat betekent dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie die u op deze website aantreft. Bedrijfsvastgoed.nl sluit aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar op deze website verstrekte informatie uit.

Op de inhoud van de gehele internetsite www.bedrijfsvastgoed.nl (alle informatie, teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust copyright. Van deze site mag niets worden gekopieerd noch veranderd. Het aanbod op Bedrijfsvastgoed.nl is afkomstig van diverse partijen. Bedrijfsvastgoed.nl is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het aanbod zoals opgenomen. Voor vragen, interesse, op- en/of aanmerkingen kunt u terecht bij de aanbiedende partij.

Bepaalde links (doorverwijzingen) op onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Beleggingsvastgoed.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Wij verzoeken u alle gegevens die u stuurt naar www.bedrijfsvastgoed.nl zo volledig mogelijk te controleren op juistheid. Informatie dient rechtsgeldig te zijn en mag geen inbreuk maken op rechten van derden.

Bedrijfsvastgoed.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

De "Algemene Voorwaarden" van Bedrijfsvastgoed.nl zijn beschikbaar via de website en bij de Kamer van Koophandel. Onze "Privacyverklaring" kunt u hier vinden.