12-12-2022

De toekomst van zonnepanelen

Zonnepanelen bieden vele voordelen, zoals lagere energierekeningen en een betere milieu-impact. De Nederlandse overheid biedt verschillende subsidies aan bedrijven en particulieren die erin willen investeren, en er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar energieopslagtechnologieën. Al deze factoren wijzen erop dat zonnepanelen een veelbelovende toekomst hebben. We vertellen er meer over.

Voordelen van zonnepanelen

Zonnepanelen worden ook wel pv panelen genoemd en bestaan uit zonnecellen (fotovoltaïsche cellen) die zonne-energie opwekken. Dat wordt vervolgens met een omvormer omgezet naar elektriciteit. Zo wordt op een duurzame manier elektriciteit zelf opgewekt en hoef er dus geen energie vanuit het reguliere energienet aangekocht te worden.

Vastgoed wordt meer waard door zonnepanelen, zo bleek al uit meerdere bevindingen, onder meer van De Nederlandse Bank. Zo bleken huizen gemiddeld €7.000 duurder verkocht te worden wanneer er duurzame maatregelen zijn genomen. Ook bedrijfspanden met zonnepanelen zijn relatief gezien meer waard. Dat maakt zonnepanelen dus ook interessant wanneer er gehandeld wordt in vastgoed.

Ondersteuning vanuit de overheid

Subsidie zonnepanelen? De Nederlandse overheid biedt tal van subsidies aan bedrijven en particulieren die willen investeren in zonnepanelen. Deze subsidies kunnen helpen om de kosten te verlagen en zo de toegang tot zonnepanelentechnologie te vergemakkelijken. Bovendien biedt de overheid ook financiële steun aan bedrijven die willen investeren in onderzoek naar nieuwe technologieën voor zonnepanelen.

Doordat er steeds vaker gekozen wordt voor zonnepanelen, gaan deze regelingen in de toekomst mogelijk verdwijnen. Het is immers niet meer nodig om de aanleg dusdanig te stimuleren, omdat er toch al zoveel voordelen aan zonnepanelen zitten, zo luidt de gedachtegang. Momenteel zijn er echter nog genoeg panden die wel geschikt zijn maar nog geen panelen hebben. Financieel gezien is het interessant om in te stappen nu de regelingen en subsidies nog aantrekkelijk zijn.

Salderingsregeling bouwt af

De aantrekkelijke salderingsregeling die stelt dat de energie die je terug levert een-op-een verrekend mag worden met de energie die je afneemt, wordt vanaf 2025 afgebouwd. Vanaf 2031 staat het te salderen percentage zoals nu bekend zelfs op 0%. Daardoor wordt het tarief voor terug leveren minder gunstig.

Het is daarom het meest interessant om bij de aanleg van zonnepanelen het aantal panelen zo goed mogelijk af te stemmen op het verwachte verbruik. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van energieopslag.

Energieopslagmogelijkheden

Met energieopslagtechnologieën is het mogelijk om energie op te slaan voor later gebruik, wat betekent dat overtollige energie op een later moment gebruikt kan worden. Er zijn verschillende technologieën die worden gebruikt voor energieopslag. Een van de meest voorkomende technologie is accu-opslag. Accu's kunnen energie opslaan en later weer energie afgeven wanneer het nodig is.

Dergelijke laadpalen voor thuis kunnen onder meer ingezet worden voor het opladen van elektrische auto’s en fietsen. Ook kunnen thuisaccu’s ingezet worden op de momenten dat de zonnepanelen wat minder opwekken. Dat is interessant, maar dat staat momenteel nog in de kinderschoenen, oftewel, de kosten zijn vooralsnog vaak nog hoger dan de baten. Als deze techniek zich verder ontwikkelt dan wordt de thuisaccu naar alle waarschijnlijkheid eerder regel dan uitzondering.

Zonnepanelen heden en toekomst

Dergelijke technologie biedt veel mogelijkheden voor het verbeteren van de efficiëntie van zonnepanelensystemen. Door de ontwikkeling van nieuwe opslagtechnologieën kan energie die door zonnepanelen wordt opgewerkt slimmer gebruikt worden, waardoor zonnepanelen steeds wenselijker worden. Zonnepanelen zijn zowel het heden als de toekomst voor duurzame energievoorziening.


Naar het overzicht