Bedrijfspand, Centrum, De Bilt (De Bilt, U)

3732 VD De Bilt (De Bilt, U) (3491x bekeken)

Omschrijving
Te huur: Looydijk 115-A in de Bilt.

Het betreft een bedrijfsruimte gelegen aan de Looydijk straat in het centrum van de Bilt.
Aan de Molenkamp met ruime parkeervoorzieningen, direct voor de deur, gelegen naast een vestiging van Dirkson en Van Zelm advocaten gelegen multifunctionele bedrijfs-/kantoorruimte. Het object is thans in gebruik als dansschool maar is door de indeling voor vele doeleinden geschikt. De eigenaar is bereid om in overleg met de nieuwe gebruiker meer daglicht te creëren en/of de buitenzijde naar wens en idee van de gebruiker aan te passen.

Vloeroppervlak
Totaal ca. 175 m2 op de begane grond v.v.o onderverdeeld in:
Een tweetal grote ruimten, entree, kleedruimtes en toilettengroep.

Opleveringsniveau
De ruimte wordt schoon en ontruimd opgeleverd voorzien van onder andere:
- cv-installatie;
- dubbelglas;
- meerdere toiletgroepen;
- bar en pantry;
- leveranciersingang via Looydijk 115;
- brandwerende voorzieningen o.a. noodverlichting, brandhaspels, rookmelders en
brandmeldinstallatie
- airco installatie;

Bestemming:
Op grond van artikel 9 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: Centrumdoeleinden. De op de kaart voor \'\'centrumdoeleinden (DC)\'\' aangewezen gronden zijn bestemd voor winkels, aan detailhandel aanverwante dienstverlenende bedrijven en klein-nijverheidsbedrijven.
Huurprijs
€1600,- per maand, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn
In overleg, op korte termijn beschikbaar.

Huurovereenkomst
Conform het meest recente ROZ model voor winkelruimte.

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom of bankgarantie dient te worden gesteld ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW. Indien een waarborgsom wordt gestort, dan is verhuurder hierover geen rente verschuldigd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks voor alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Leveringen en diensten
Huurder zal rechtstreeks contracten afsluiten met desbetreffende leveran¬ciers voor het verbruik en vastrecht van gas, elektriciteit en water.

BTW
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de over¬eengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Opzegtermijn:
Twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de expiratiedatum.
Aanvaarding
In overleg, snelle aanvaarding is mogelijk

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar

Bijzonderheden
Flexibele huurvoorwaarden en termijnen mogelijk.

Bereikbaarheid en parkeren
De Looydijkstraat is gelegen in het centrum van de Bilt en is goed te bereiken met de auto, fiets en openbaar vervoer. De auto kan geparkeerd worden voor het pand (blauwe zone). De bushalte op de Hessenweg is op loopafstand van het pand. Vanaf hier ben je binnen enkele minuten in Utrecht of Zeist.

Informatie
Voor eventuele vragen en/ of bezichtigingen kunt u contact opnemen ons kantoor.
De vermelde informatie is van algemene aard en niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. De verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder.

Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


Kenmerken
Soort:
Bedrijfspand, Kantoorruimte, Winkelruimte, Bedrijfsruimte
Ligging:
De Bilt (De Bilt, U)
Adres:
Looydijk 115-A
Postcode:
3732 VD
Huur/koop:
Te huur
Prijs:
1600

Soort:
Kantoorruimte
Plaats:
De Bilt
Prijs:
€ 1600
Meer informatie via
VGW Vastgoed
0302626505


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio