01-08-2023

Verduurzaming van organisaties en hun vastgoed

Verduurzaming van organisaties en hun vastgoed

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan het thema duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij bijvoorbeeld niet uitsluitend om duurzame investeringen in bedrijfsvastgoed of productiemiddelen, maar ook om de duurzame inzetbaarheid van het bestaande personeelsbestand. Dat laatste is minstens zo belangrijk als het laten plaatsen van zonnepanelen of het vervangen van ruiten binnen een bedrijfspand, daar er de komende jaren functies zullen wegvallen als gevolg van automatisering en digitalisering. Onderdeel van het inzetten op een duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het faciliteren van persoonlijke ontwikkeling, wat het mogelijk maakt mensen elders binnen de organisatie in te zetten bij het wegvallen van een functie.

In dit artikel lees je meer over de wijze waarop organisaties de focus steeds meer verleggen naar duurzaamheid. Op welke manier houd jij je hier momenteel al mee bezig?

Automatisering binnen bedrijfspanden

Digitalisering en automatisering maken niet alleen dat er de komende jaren functies zullen wegvallen binnen organisaties; ook in de wereld van bedrijfsvastgoed is het aan de orde van de dag. Middels automatisering wordt bijvoorbeeld getracht het binnenklimaat te optimaliseren, wat helpt een snelle verspreiding van virussen en bacteriën tegen te gaan en de temperatuur op peil te houden. Dat laatste is belangrijk om medewerkers zich langdurig te kunnen laten concentreren op de uit te voeren taken. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat een snelle verspreiding van (griep)virussen kan leiden tot een oplopend ziekteverzuim; iets wat de continuïteit van organisaties in gevaar kan brengen. 

Niet alleen bij het optimaliseren van het binnenklimaat in bedrijfspanden wordt de laatste jaren ingezet op automatisering. Denk ook aan verduurzamen van het wagenpark; organisaties kiezen vaker voor elektrische auto’s. Geprobeerd wordt een piek in de vraag naar elektriciteit te voorkomen, door deze elektrische auto’s op verschillende momenten gedurende de dag van stroom te voorzien. Niet alleen voorkomt het een piek in de vraag naar stroom; ook voorkomt dit dat er rond het middaguur een piek ontstaat in de levering van stroom aan het stroomnet als gevolg van de opgewekte zonne-energie door eigen zonnepanelen. Verschillende slimme oplossingen maken het mogelijk dit proces te optimaliseren en te automatiseren.

Een relatief simpel voorbeeld van automatisering ten behoeve van de duurzaamheid binnen bedrijfspanden: het automatisch laten uitschakelen van lampen in de toiletten binnen het pand. Middels sensoren is dit heel eenvoudig te realiseren.

Werken aan een duurzame inzetbaarheid van het personeelsbestand

Eerder las je al dat het thema duurzaamheid veel verder gaat, dan slechts een investering in de verduurzaming van bedrijfsvastgoed. Dat laatste hangt enigszins samen met de duurzame inzetbaarheid van personeel; fijne arbeidsomstandigheden helpen het ziekteverzuim laag te houden. Denk nog eens aan de automatisering van de klimaattechniek binnen bedrijfsvastgoed, wat helpt virusdeeltjes in de lucht zo snel mogelijk af te voeren. Los van deze virusdeeltjes helpt een zuurstofrijke lucht medewerkers zich langer te concentreren, waardoor werk op tijd afgerond is en men met een voldaan gevoel terugkeert naar huis. Iets wat invloed heeft op het werkgeluk en daarmee de motivatie van de medewerker.

Duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie elementen

Organisaties die inzetten op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zouden zich moeten focussen op drie elementen, namelijk:

●      De geboden arbeidsomstandigheden; men moet in een veilige omgeving kunnen werken, met aandacht voor ergonomisch verantwoorde werkplekken. Het helpt onder meer lichamelijke klachten tegen te gaan. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden betekent daarnaast dat het management op transparante wijze zou moeten communiceren over te maken keuzes.

●      Vitaliteit van medewerkers; ondersteun medewerkers bij het verbeteren van zowel hun mentale- als fysieke gezondheid. Dit doe je bijvoorbeeld door een gezonde lunch te bieden binnen je bedrijfskantine.

●      Persoonlijke ontwikkeling; zorg dat je medewerkers de ruimte biedt in te zetten op hun persoonlijke ontwikkeling. Een leven lang leren is het idee hierbij. Door medewerkers hun kennis voortdurend te laten verbreden zijn zij op steeds meer plekken binnen de organisatie inzetbaar. Een fijne uitgangspositie op het moment dat er functies wegvallen.  

Terugdringen van reststromen binnen het productieproces

Een derde vorm van het verduurzamen van organisaties is het terugdringen van de reststromen binnen productieprocessen. Ben je al bekend met de term lean six sigma? Deze theorie beschrijft nauwkeurig, op welke manier processen in beeld gebracht kunnen worden om ze vervolgens te analyseren en te optimaliseren. Doel hierbij is het in kaart brengen van reststromen en het stapsgewijs minimaliseren ervan. Niet alleen voor productiebedrijven is het interessant processen te analyseren; doe dit ook wanneer je bijvoorbeeld uitsluitend producten verkoopt in een webshop. Hoe zijn de logistieke processen ingericht? Op welke manier kun je het voorraadbeheer verbeteren, om te voorkomen dat producten over datum raken en moeten worden weggegooid? Enzovoorts.

Interessant bij het terugdringen van reststromen is de toepassing van 3D printing. Steeds meer organisaties kiezen ervoor de onderdelen die benodigd zijn binnen hun productieprocessen zelf te produceren met een 3D printer. Dit gaat sneller en minimaliseert de hoeveelheid restafval.


Naar het overzicht