BEDRIJFSPAND OP UITSTEKENDE LOCATIE

6574 TE Nuenen (Nuenen, Gerwen en Nederwetten, NB) (359x bekeken)

Omschrijving
TE KOOP / TE HUUR): BEDRIJFSPAND OP UITSTEKENDE LOCATIE LIGGING: Gulberg 35 (5674 TE) te Nuenen. ALGEMEEN: Het object is gelegen op bedrijventerrein Eeneind II te Nuenen, op 3 minuten afstand van de A270 en op 10 minuten van A67. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door een gemengd gebruik van kantoor en bedrijfsruimte en huisvest onder andere FrieslandCampina, DESTIL en ESRO Food. Het object heeft een vrije ligging op de hoek van de Gulberg/De Huufkes en is opgedeeld in een bedrijfsruimte met overheaddeur en kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. De kantoorruimtes zijn middels systeemwanden flexibel opnieuw in te delen. OPPERVLAKTE: Bedrijfsruimte 143 m² Kantoor BG 123 m² Kantoor 1e 252 m² Totaal 518 m² PARKEREN: 12 Parkeerplaatsen op eigen terrein. KADASTRALE GEGEVENS: Nuenen, sectie C, nummer 3929, groot 7 are en 16 centiare. VOORZIENINGEN: - Airconditioning - Alarmsysteem - Keuken/Pantry - Overheaddeur met loopdeur ALGEMEEN AANVAARDING: In overleg. BESTEMMINGSPLAN/GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Het object valt binnen het bestemmingsplan Eeneind bestemd met “bedrijventerrein”. KOOPCONDITIES KOOPSOM: € 545.000,- kosten koper exclusief omzetbelasting. OVERDRACHTSBELASTING: Er is 6% overdrachtsbelasting van toepassing. OMZETBELASTING: In hoeverre er geopteerd moet worden voor een met BTW-belaste levering, wordt nader uitgezocht. Indien dit het geval is dient koper hieraan zijn medewerking te verlenen. BODEM: Geen belastende feiten bekend. ZEKERHEIDSTELLING: Bankgarantie van 10% van de koopsom te voldoen bij ondertekening van de koopovereenkomst. HUURCONDITIES AANVANGSHUURPRIJS: € 48.500,- exclusief BTW per jaar. HUURTERMIJN: 5 jaar. VERLENGINGSPERIODE: 5 jaar. OPZEGTERMIJN: 1 jaar voorafgaande aan de expiratiedatum. HUURPRIJSBETALING: Per kwartaal vooruit, via automatische incasso. HUURPRIJSAANPASSING: Jaarlijks, voor het eerst een jaar na huuringangsdatum, conform de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100, danwel meest recente tijdsbasis), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). SERVICEKOSTEN : De huurder is zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan het gehuurde, waaronder aan de technische installaties die tot het gebouw behoren, aan overheaddeuren, aan onderhoud bestrating en dergelijke en waarvoor de huurder de gebruikelijke onderhoudscontracten dient af te sluiten. Een en ander in vooroverleg met - en na goedkeuring door - de verhuurder. Tevens dient de huurder de abonnementen met betrekking tot de levering van gas, water en elektra af te sluiten. Jaarlijks achteraf worden de werkelijke kosten gecontroleerd en wordt door verhuurder een eindafrekening opgemaakt. Bij afwijking van de voorschotten ten opzichte van de werkelijke verbruikskosten vind restitutie of bijbetaling plaats. ZEKERHEIDSTELLING: Doorlopende bankgarantie van 3 maanden huur inclusief servicekosten en BTW. BTW: Er dient geopteerd te worden voor een met BTW belaste verhuur. Indien huurder niet aan het ”90%-criterium” (aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. HUURCONTRACT: R.O.Z.-model (2015), huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.


Kenmerken
Soort:
Bedrijfspand, Beleggingspand, Loods, Kantoorruimte, Opslagruimte, Showroom, Bedrijfsruimte, Overige
Ligging:
Gulberg 35 (5674 TE) te Nuenen
Adres:
Gulberg 35
Postcode:
6574 TE
Huur/koop:
Te huur / Te koop
Prijs:
AANVANGSHUURPRIJS
Bouwjaar:
1987

Soort:
Beleggingspand
Plaats:
Nuenen
Prijs:
€ AANVANGSHU…
Meer informatie via
Tritium Advies

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio