Kantoorpand, Vareseweg 61-71 Rotterdam/ Iedere huu…

3047AT Rotterdam (Rotterdam, ZH) (3854x bekeken)

Omschrijving
Object
Zeer representatieve kantoorruimte gelegen in het “Businesspark Gateway” te Rotterdam Noord-West. Dit moderne project bestaat uit totaal 5 gebouwen en heeft vanaf de Matlingweg een zeer opvallende attentiewaarde. Door de kleinschalige opzet van dit project is iedere huurder verzekerd van een eigen identiteit.

Locatiegegevens
“Businesspark Gateway” is gelegen aan de rand van het bedrijvenpark “Noord-West” welke aan twee zijden is ontsloten. Aan de noordzijde is een directe aansluiting op de A13 (Rotterdam - Den Haag). Aan de zuidzijde geeft de Matlingeweg via de Spaanse Polder een uitstekende verbinding met de A20 (Hoek van Holland – Utrecht). Hierdoor zijn de luchthaven “Rotterdam The Hague Airport”, het havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad optimaal bereikbaar. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen.


Indeling
Kantoorruimte begane grond ca. 448 m²
Kantoorruimte 1e verdieping ca. 176 m²

Totaal ca. 624 m²
=========

Op de begane grond is deelverhuur mogelijk vanaf ca. 200 m².

Parkeren
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein, parkeernorm 1:45.

Voorzieningen
De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
- representatieve entree;
- kozijnen voorzien van te openen ramen;
- toiletgroep;
- pantry voorzien van close-in boiler;
- systeemplafonds met beeldschermvriendelijke inbouwverlichtingsarmaturen;
- verwarming middels c.v. uitgevoerd in plaatradiatoren;
- kabelgoten met compartimentering voor elektra-,data- en telecom;
- vloerbedekking;
- alarm;
- afgewerkte wanden.

Huurprijs kantoorruimte
€ 110,-- per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijs parkeerplaats
€ 250,-- per jaar per plaats, exclusief BTW en servicekosten.

Huurtermijn
5 jaar alsmede aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar. Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Huurbetalingen
Bij vooruitbetaling te voldoen per kwartaal.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-werknemers Laag (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Voorschot servicekosten
€ 33,50 per m² v.v.o. per jaar te vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot.
De leveringen en diensten kunnen onder meer bevatten:
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de kantoorruimte;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);
- onderhoud en periodieke controle van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallaties(s);
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, beglazing, buitenzijde, beglazing gemeenschappelijke ruimten en terrein;
- verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
- assurantiepremie buitenbeglazing;
- onderhoud en periodieke controle van de automatische deurbediening;
- tuinonderhoud;
- overig klein onderhoud;
- eventueel nader overeen te komen leveringen en/of diensten;
- verrekening op basis van het gehuurde oppervlak (VVO);
- administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Oplevering
Per direct.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste voor 90% gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

Bankgarantie
Huurder dient bij ondertekening van de huurovereenkomst een bankgarantie dan wel een waarborgsom af te geven ter grootte van drie maanden bruto huurverplichting, te weten 3 maanden huur ter vermeerderen met servicekosten en de BTW.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003.

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld goed is met zorg samengesteld. Maar voor de juistheid ervan kan door Swart Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Inlichtingen
Swart Bedrijfshuisvesting BV
010 – 418 15 77
info@swartbhv.nl
www.swartbhv.nl


Kenmerken
Soort:
Kantoorruimte
Ligging:
Rotterdam (Rotterdam, ZH)
Adres:
Vareseweg 61-71
Postcode:
3047AT
Huur/koop:
Te huur
Prijs:
110,-- per m² per jaar

Soort:
Kantoorruimte
Plaats:
Rotterdam
Prijs:
€ 110,-- / m…
Meer informatie via
Swart Bedrijfshuisvesting BV
010 4181577


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio