Kantoorpand, meerdere units, Eemnes (Eemnes, U)

3755 BS Eemnes (Eemnes, U) (4024x bekeken)

Omschrijving
Algemeen:

Het representatieve kantoor-/bedrijfsgebouw “Vlierstaete” is gelegen op het bedrijvenpark van Eemnes. Het gebouw is direct zichtbaar vanaf de Rijksweg A27. Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 3.772 m².
De bereikbaarheid van het onroerend goed is als goed te omschrijven door de ligging nabij de af- en oprit van de Rijksweg A27. Tevens is er een regelmatige busverbinding richting het NS station van Hilversum (reisduur circa 15 minuten).
Voor verhuur zijn de navolgende units beschikbaar: Bouwlaag Unit Metrage (in m²)

begane grond 4-14 circa 85 m²
1e verdieping 4-07 circa 130 m²
2e verdieping 4-12 B circa 65 m²
2e verdieping 4-02 circa 400 m²

Opleveringsniveau:

Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:

- klimaatbeheersing d.m.v. een warmte terugwin installatie waarbij verwarmd wordt middels vloerverwarming;
- luchtbehandelinginstallatie met 2 tot 4-voudige mechanische ventilatie met topkoeling;
- systeemplafond inclusief verlichtingsarmaturen (gedeeltelijk);
- dubbele toiletgroep per verdieping;
- een minder valide toilet per verdieping;
- pantry;
- liftinstallatie (Kone Greenstar 630 kg);
- kabelgoten;
- bestaande scheidingswanden;
- vloerbedekking;
- fietsenstalling;
- afgewerkte wanden (Alphaskin glad);
- representatieve entreepartij.

Parkeergelegenheid:

De ondergelegen parkeerkelder biedt in totaal ruimte aan 65 auto’s. Momenteel zijn voor de verhuur voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. De huurbetalingsverplichting hiervoor bedraagt € 650,- per plaats per jaar exclusief BTW.

Aanvangshuurprijs:

De aanvangshuurprijs bedraagt € 75,- per m² per jaar exclusief BTW, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen.

Servicekosten:

Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 27,50 per m² op jaarbasis exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- de kosten inzake de levering van elektra, warmte en water en het vastrecht dienaangaande;
- het periodiek onderhoud en service van de elektrische toegangsdeuren, lift-, klimaat-, luchtbehandelings- en ontruimingsinstallatie;
- het onderhoud van de tuin en het buitenterrein;
- het schoonhouden van, alsmede de geringe dagelijkse reparaties in\\aan de algemene ruimten (inclusief parkeerkelder);
- glasverzekering;
- medegebruik van de pantry;
- reinigen van de beglazing (buitenzijde);
- brandbeveiliging;
- de opslag en afvoer van afval (uitsluitend kantoorafval);
- de kosten inzake de met de leveringen en diensten verband houdende administratie ad. 5% van het servicekostenbedrag.

De huurder krijgt de beschikking over enkele sleutels. De huurder is hiervoor een bijdrage ter grootte van € 20,- exclusief BTW per sleutel aan verhuurder verschuldigd te voldoen tegelijkertijd met de eerste huurbetalingsverplichting. Daarnaast is huurder een borgsom aan verhuurder verschuldigd ter grootte van € 24,- per sleutel.

Jaarlijks zal verrekening plaatsvinden op basis van de nota’s van de toeleveringsbedrijven. Warmte en koeling vindt plaats d.m.v. opwekking van duurzame energie middels een warmtepompinstallatie; deze installatie geeft het geleverd vermogen af in zogenaamde GJ (respectievelijk voor het totale pand geldt op basis berekeningen Dubo Techniek dat benodigd is per vierkante meter 0,23 GJ voor warmte en 0,21 GJ voor koeling). Herleid op basis traditioneel verbruik betekent een en ander voor verwarming en koeling dat voor het gehele pand op jaarbasis gemiddeld nodig is 35.000 kubieke meter gas en 100.000 KWH elektra.

Op basis van deze gemiddelde totaal hoeveelheden zal verhuurder jaarlijks op basis van de voor dat jaar door de energiebedrijven vastgestelde prijzen voor verbruik van gas (per kubieke meter) en elektra (per KWH) de kosten voor verwarming en koeling doorberekenen aan huurder, waarbij wordt uitgegaan van het aantal door huurder gehuurde vierkante meters plus aandeel algemene ruimtes, in relatie tot het totaal aantal vierkante meters van 3.772.

Verder zal verhuurder jaarlijks doorberekenen op basis van het aantal door huurder gehuurde vierkante meters plus aandeel algemene ruimtes, in relatie tot het totaal aantal vierkante meters van 3.772 de bijkomende kosten wegens vastrecht, transportkosten; milieu- en overige toeslagen en heffingen welke de energiebedrijven terzake warmte en koeling aan verhuurder op jaarbasis doorbelasten (exclusief BTW).

Huurtermijn:

De voorkeur gaat uit naar vijf jaar met telkens vijf verlengingsjaren. Een kortere huurperiode is echter wel bespreekbaar met een minimum van twee jaar. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van 12 maanden.

Aanvaarding:

In overleg.

Waarborg:

Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum en met een minimum van 2%, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:

De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:

Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Bijzonderheden:

Gebruikers zijn onder regie van verhuurder gerechtigd tot het aanbrengen van naamsaanduidingen aan het gebouw, uitsluitend na voorafgaand overleg met en verkregen toestemming van verhuurder. De benodigde gemeentelijke vergunningen dienen door de huurders te worden verzorgd.

Gezien de aanwezige vloerverwarming zijn de gebruikers niet gerechtigd enige werkzaamheden aan de vloer uit te (laten) voeren anders dan het leggen van vloerbedekking.

Onder- / overmaat metrage:

Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:

De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.


Kenmerken
Soort:
Kantoorruimte, Overige
Ligging:
Eemnes (Eemnes, U)
Adres:
Vlierberg 4
Postcode:
3755 BS
Huur/koop:
Te huur
Prijs:
75 ex. b.t.w. per m2 p.j.

Soort:
Overige
Plaats:
Eemnes
Prijs:
€ 75 ex. b.t…
Meer informatie via
Vlierstaete
06-30517309


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio