Online executieveiling: 27 oktober 2020 Algemeen …

8305 BB Emmeloord (Noordoostpolder, FL) (1726x bekeken)

Omschrijving
Online executieveiling: 27 oktober 2020 Algemeen Wij bieden aan op industrieterrein “De Munt” in Emmeloord, een zelfstandige kantoorruimte op de begane grond met eigen entree op een uitstekende zichtlocatie langs doorgaande weg. Het gebouw heeft een moderne uitstraling en is nu ingericht als kantoor met meerdere spreekkamers en werkplekken met op de verdieping een ruime opslag/archief. Locatie Het verzamelgebouw ligt op een zichtlocatie, naast een rotonde aan de “Marknesserweg”. Het bedrijventerrein “de Munt” is een terrein met een veelzijdig aanbod aan bedrijven. Diverse uitvalswegen liggen op korte afstand. De op- en afrit van de snelweg ligt op korte afstand. Via de A6 zijn Amsterdam en Groningen binnen een uur te bereiken. Tevens heeft u een korte verbinding met Zwolle via de N50. Daarnaast zijn er om het kantoorpand heen voldoende gratis parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers. Kadastrale gegevens Gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, complexaanduiding 7988-A, appartementsindex 2. Kadastraal oppervlak grondperceel totaal 3.363 m2 en betreft een appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de kantoorruimte op de begane grond plaatselijk bekend Duit 7, 8305 BB Emmeloord. Oppervlakte Conform NEN2580 meting De bruto verhuurbare vloeroppervlakte (BVO) bedraagt: 480,35 m2 De verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) bedraagt: 452,06 m2 Servicekosten € 246,66 excl. btw per maand. Bouwjaar 1993. Notaris mr. M.J.A. Laenen DLA Piper Nederland N.V. Adres: Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam Telefoon: 020-5419888 Dit dossier is in behandeling bij: Mevrouw: M.F.M. Coll Telefoon: 020-541 93 46 Executoriale verkoping (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW jo 3:254 BW’) De openbare veiling vindt plaats op dinsdag 27 oktober 2020, ’s middags vanaf 15.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan notariskantoor DLA Piper Nederland N.V. Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op de website van bog-auctions.com. Object Een kantoorruimte op de begane grond met eigen entree op een uitstekende zichtlocatie langs doorgaande weg.Het gebouw heeft een moderne uitstraling zonder andere gebruikers op de verdieping en is nu ingericht als kantoor (enigszins gedateerd van binnen) met meerdere spreekkamers en ruime werkplekken met op de verdieping een beloopbaar opslag/archief. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Het kantoorgebouw maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE) waarbij het buitenterrein gezamenlijk is en vrij parkeren mogelijk is. Bezichtiging Is mogelijk in overleg met het makelaarskantoor. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden via kantoornummer 0527-610260 van Sloterwijk & Heinen Makelaars. Indeling Begane grond: Het kantoorpand heeft een separate toegangsdeur met tochtportaal. Aan de achterzijde van het gebouw is een deur gesitueerd voor personeel. Verder is er een toiletgroep, pantry met kantineruimte en opslagruimte. De begane grond is opgedeeld in verschillende kantoren en spreekkamers. Deze kantoren zijn ook nog deels flexibel indeelbaar door de wandpanelen aan te passen. Verder is het kantoor voorzien van dubbele beglazing en diverse airco’s. Verdieping: Middels vaste trap bereikbaar en één grote ruimte in te richten als archief, magazijn of opslag, vrij indeelbaar naar behoefte. Bouwaard Betonnen vloeren, kunststof kozijnen en deuren, dubbel glas, volledig geïsoleerd, dak: mastiek plat dak. Parkeren Meerdere gratis parkeerplaatsen bij het pand op gemeenschappelijk terrein. Voorzieningen Voorzieningen welke aanwezig zijn en derhalve bij het object behoren. Diverse airco’s, alarmsysteem, keukenblok, cv combiketel, zon screens buitenzijde. Het is niet bekend of deze installaties/voorzieningen naar behoren functioneren. Milieu Er is geen milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien. Ondergrondse tank Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig. Bestemming Bestemmingsplan De Munt A Emmeloord is onherroepelijk vastgesteld op 24-06-2010. Bestemming is enkelbestemming “Kantoor”. Bijzonderheden Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in dat eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen. Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het registergoed (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het registergoed (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het registergoed, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het registergoed (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen)(technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.De foto’s van binnen geven een beeld van de situatie ter plaatse en de huidige situatie kan afwijken van de foto's, verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Deelname verkoopproces Om deel te nemen aan deze veiling dient u zich voor de veiling eenmalig te registreren. Voor het indienen van onderhandse biedingen is registratie niet nodig. Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op de website van bog-auctions.com. Om uw registratie volledig te maken, dient u een registratieverklaring in te vullen en uw handtekening te laten legaliseren door een notaris. Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account. Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een vergoeding. Op https://www.bog-auctions.com/news/index/181 krijgt u een overzicht met notarissen waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform. Indien u zich voor een ander online verkoopproces via BOG Auctions reeds heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals. Dataroom Voor deze veiling wordt gebruik gemaakt van een openbare digitale dataroom. Deze is te vinden op de website van BOG Auctions: www.bog-auctions.com. Onderhands bieden Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het registergoed uitbrengen.De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 12 oktober 2020 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht: DLA Piper Nederland N.V., t.a.v. mevrouw Feliz Coll, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, of per email: feliz.coll@dlapiper.com. Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. Inzetpremie De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van het inzetbedrag en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Gunning De verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt per het moment dat de verkoper zich al dan niet voorwaardelijk omtrent de gunning heeft uitgesproken doch uiterlijk vijf werkdagen na de dag van de veilingperiode. Veilingkosten De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op de website van bog-auctions.com. Overdrachtsbelasting Ter zake van de verkrijging van het registergoed zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Voor overige bepalingen inzake de overdrachtsbelasting wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden. Garanties Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.


Kenmerken
Soort:
Kantoorruimte, Opslagruimte, Overige
Ligging:
Duit 7, Emmeloord (Noordoostpolder)
Adres:
Duit 7
Postcode:
8305 BB
Huur/koop:
Te koop
Prijs:
1 k.k.
Bouwjaar:
1993

Soort:
Opslagruimte
Plaats:
Emmeloord
Prijs:
€ 1 k.k.
Meer informatie via
Sloterwijk & Heinen Makelaars
0527-610260

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio