Beleggingspand, Amsterdam

Amsterdam (Amsterdam, NH) (411x bekeken)

Omschrijving

MEELIFTEN OP GEBIEDSONTWIKKELING AMSTERDAM

Kavel(s) te koop Amsterdam Noord.

Metrages vanaf 50 m²

500 meter ten noorden van de Ringweg A-10, grenzend aan de Golfbaan Waterland, is dit 8000 m² bestrijkende perceel vol potentie te koop. De propositie bevindt zich net buiten het centrumgebied en is al jaren gevrijwaard van uitbreidingsplannen. In de toekomst zal daar waarschijnlijk een einde aan komen. Dit mede door diverse recente ontwikkelingen waaronder: De vereiste toekomstige groei van Amsterdam om haar economische concurrentie positie te blijven behouden en een tekort aan bouwgrond omdat Amsterdam al bijna tot de ring is volgebouwd.

Stationsomgeving cruciaal in stadsontwikkeling
De ontwikkeling van het metrostation (berekend op 42.000 reizigers per dag) en de omgeving daarvan vormen de motor achter de realisatie van CAN (Centrum Amsterdam Noord). Uit studie blijkt dat stationsomgevingen plaats bieden voor de realisatie van maar liefst de helft van de gewenste nieuwe woningen in de metropoolregio Amsterdam.

Knooppuntstrategie
Volgens Duco Stadig (voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) zal de Ring A-10 in de toekomst steeds meer worden gedegradeerd tot stadsboulevard, zodat extra bebouwing aan weerzijden mogelijk is. Ook pleit Duco Stadig ervoor om op diverse plaatsen de Ring A-10 over te gaan zodat nieuwe woningbouwlocaties beschikbaar worden.

Druk op de woningmarkt
Hoewel de woningbouwproductie in Amsterdam is opgehoogd van 1.500 naar 8.000 per jaar, is er nog steeds een groot tekort aan woningen. Het huidig tekort bedraagt reeds 70.000 woningen, terwijl de stad met maar liefst 1.000 inwoners per maand groeit. Ook de CBS-cijfers rondom toekomstige migratie wijzen erop dat de randstad de komende jaren het merendeel van de bevolkingsgroei zal opvangen. De totale bevolking van Nederland blijft doorgroeien: in 2034 zal Nederland, volgens het CBS, 18 miljoen inwoners tellen. Deze forse groei doet zich vooral voort in de Randstad en Midden-Nederland. Volgens wethouder Laurens Ivens (bouwen, wonen) zal Amsterdam binnen afzienbare tijd 1 miljoen inwoners tellen.

Schiphol
Schiphol is momenteel flink aan het uitbreiden. Met deze uitbreiding is meer dan een miljard gemoeid en het zal ongeveer 10.000 banen opleveren. De uitbreiding moet voltooid zijn in 2019 en zal de baan vrijmaken voor een toename van 62 miljoen passagiers per jaar. Dit is goed nieuws voor de propositie van Amsterdam-Noord. De 10.000 extra banen zullen zorgen voor een positieve impuls op de Amsterdamse woningmarkt. Deze 10.000 mensen hebben een woning nodig met een goede woon-werk verbinding. Amsterdam-Noord biedt deze goede verbinding met de luchthaven door middel van de A10 en de Noord/Zuidlijn. De noordoostkant van de centrum-ring heeft geen geluidshinder van Schiphol en is daarom geschikt voor woningbouw.

Groeiambitie vergroot de vraag
Amsterdam heeft bovendien de ambitie om zich te ontwikkelen tot belangrijke metropoolregio binnen de Europese Economische Kernzone (Blauwe Banaan). Doordat de sterke bevolkingstoename niet met binnenstedelijke woningen is op te vangen, zal de vraag naar de laatste potentiële bouwgronden binnen de gemeentegrenzen alleen maar toenemen.

Grondprijzen
De grondprijzen in Amsterdam liggen gemiddeld een factor 10 hoger dan het provinciaal gemiddelde elders in het land. Dit maakt Amsterdam populair bij grotere (internationale) investeerders. Maar liefst een derde van het investeringstotaal in Nederland vloeit naar Amsterdam. De grondprijzen in Amsterdam Noord liggen tussen de € 500,- en € 2.250,- per m² (bron: Grondprijzenbrief 2013).

Aankopen
Bent u een particuliere belegger? Dan is ook gedeeltelijke afname mogelijk. Daarvoor kunt u contact opnemen met de aanbieder via de contactpersoon (zie contact). Als ontwikkelaar of andere marktpartij kunt u bij aankoop in overleg met de aanbieder eventueel een recht van eerste koop krijgen op nog eens ruim acht hectare grond binnen hetzelfde gebied. U bent daarbij niet verplicht tot aankoop. Door de strategische ligging van de diverse percelen en het verkrijgen van een aanbiedingsplicht geeft dat u een grotere stem in de eerste fases van de planontwikkeling. U kunt dan immers posities uitruilen met betrekking tot ontwikkeling/bouwclaim. De overige nabijgelegen percelen zijn al in handen van professionele marktpartijen waarvan het merendeel afkomstig is uit Amsterdam.
Kenmerken
Soort:
Beleggingspand, Overige
Ligging:
Amsterdam
Adres:
(Blauwe Polder)
Postcode:
Huur/koop:
Te koop
Prijs:
Op aanvraag
Bouwjaar:
Niet van toepas

Soort:
Overige
Plaats:
Amsterdam
Prijs:
€ Op aanvraa…
Meer informatie via
Beleggingspanden.nl


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio