Ca. 250 m² multifunctionele bedrijfs-/opslagr…

3044 AJ Rotterdam (Rotterdam, ZH) (619x bekeken)

Omschrijving

Multifunctionele bedrijfs-/opslagruimte met kantoor gelegen aan de Gantelstraat 29 te Rotterdam Spaanse Polder. De Spaanse Polder telt ruim 600 bedrijven vooral actief in (groot) handel- en reparatie, industrie, bouw en zakelijke dienstverlening. Thans wordt de Spaanse Polder geherstructureerd, zodat dit bedrijventerrein ook in de toekomst een aantrekkelijke locatie blijft voor ondernemers. Met 190 ha is dit het grootste stedelijke bedrijventerrein van Nederland.

Locatiegegevens
Het bedrijventerrein Rotterdam Spaanse Polder is aan twee zijden ontsloten. Aan de noordzijde is een directe aansluiting op de A13 (Rotterdam - Den Haag). Aan de zuidzijde geeft de Matlingeweg een uitstekende verbinding met de A20 (Hoek van Holland – Utrecht). Hierdoor zijn de luchthaven “Rotterdam The Hague Airport”, het havengebied, het Westland en alle steden in de Randstad optimaal bereikbaar. Met openbaar vervoer is de locatie bereikbaar via verschillende busverbindingen.

Indeling
Gantelstraat 29 bedrijfsruimte ca. 225 m²
kantoorruimte ca. 25 m²

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg.

Voorzieningen
De bedrijfs-/opslagruimte is voorzien van o.a.:
- afgewerkte betonvloer:
- vloerbelasting ca.1.500 kg/per m²:
- vrije hoogte van ca. 5.50 m¹:
- ramen in het dak:
- overheaddeur:
- TL-verlichting middels opbouwarmaturen:
- krachtstroomaansluitingen:
- verwarming middels gasgestookte heaters:
- brandhaspels.

De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
- entree:
- alarm:
- systeemplafonds met inbouw verlichtingsarmaturen:
- kabelgoten met compartimentering voor elektra, data- en telecom-leidingen:
- C.V. verwarming middels radiatoren:
- toiletgroepen (dames en heren).
- Pantry.

Huurprijs
€ 1.975, per maand exclusief BTW en servicekosten.

Servicekosten
Deze dienen in goed overleg met verhuurder en huurder te worden bepaald.

Huurtermijn
5 jaar alsmede aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Huurbetalingen
Bij vooruitbetaling te voldoen per maand.
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-werknemers Laag (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Oplevering
In overleg, doch spoedig.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste voor 90% gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

Bankgarantie
Huurder dient bij ondertekening van de huurovereenkomst een bankgarantie dan wel een waarborgsom af te geven ter grootte van drie maanden bruto huurverplichting, te weten 3 maanden huur ter vermeerderen met servicekosten en de BTW.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003.

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld goed is met zorg samengesteld. Maar voor de juistheid ervan kan door Swart Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.


Inlichtingen
Swart Bedrijfshuisvesting BV
010 – 418 15 77
info@swartbhv.nl
www.swartbhv.nl

 




Kenmerken
Soort:
Bedrijfspand
Ligging:
Bedrijventerrein "Spaanse Polder"
Adres:
Gantelstraat 29
Postcode:
3044 AJ
Huur/koop:
Prijs:
1.975,-- per maand exclusief BTW en servicekosten.

Soort:
Bedrijfspand
Plaats:
Rotterdam
Prijs:
€ 1.975,-- /…
Meer informatie via
Swart Bedrijfshuisvesting BV
010 4181577


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio