Winkelruimte

6511 JE Nijmegen (Nijmegen, GL) (535x bekeken)

Omschrijving
Op A2-locatie in het hart van Nijmegen gelegen, mooie horeca-ruimte op de eerste verdieping, naast het busstation.

Oppervlakte:
Totale oppervlakte bedraagt 539 m2 vvo. Deze zijn verdeeld over de begane grond ca. 152 m², het souterrain ca. 121 m² en de 1e verdieping ca. 266 m².

Bouwjaar:
ca. 1950

Bestemming:
De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens voor horecabedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1a, 1b of 2 van de Staat van horeca-activiteiten;
Ten aanzien van de in lid 10.1 onder letters f, g en h genoemde functie 'horeca' gelden de volgende bepalingen: Horeca, met uitzondering van logiesverstrekkende horeca, is uitsluitend toegestaan op de begane grond. Bestaand gebruik ten behoeve van horeca op verdiepingen is toegestaan. Bij (middel) zware horeca (categorie 2 of 3) mag de eerste verdieping gebruikt worden ten behoeve van toilet-, opslag- en/of kantoorruimte ten behoeve van het horecabedrijf.

Servicekosten:
niet van toepassing,

Huurtermijn:
uitgangspunt is een huurtermijn van minimaal 5 jaar, een kortere periode is mogelijk.

Huurbetaling:
Huur per maand vooruit te vermeerderen met btw.

Huurprijs:
€. 4800,- per maand excl. BTW

Zekerheidstelling:
Als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen van huurder zal huurder ten behoeve van verhuurder een bankgarantie stellen ter grootte van drie maanden bruto betalingsverplichting.

Indexering:
Jaarlijks op basis van de consumentenprijsindex, reeds CPI-alle huishoudens (2006=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

GWE voorziening:
Huurder zal op eigen naam en voor eigen rekening contracten afsluiten met de desbetreffende Nuts-bedrijven.


Kenmerken
Soort:
Winkelruimte
Ligging:
Nijmegen
Adres:
Plein 1944 52
Postcode:
6511 JE
Huur/koop:
Te huur
Prijs:
4800 /m

Soort:
Winkelruimte
Plaats:
Nijmegen
Prijs:
€ 4800 /m
Meer informatie via
Strijbosch-Thunnissen Makelaardij b.v.
(026) 355 21 00


Delen:  


Bedrijfspanden in de regio